Als u persoonlijke gegevens bij mij achterlaat, zorg ik met technische en administratieve voorzorgsmaatregelen, dat uw gegevens veilig zijn. Wie niets met uw gegevens te maken heeft kan er niet bij. Ik geef uw gegevens niet aan anderen.

In deze privacy verklaring leest u welke gegevens ik verzamel en voor welke doeleinden.

Cliënten dossier

Voor een goede behandeling is het nodig dat Holistisch Therapeut Anita van Hasselt, een dossier aan legt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, indien van toepassing en na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld een huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekend onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Cliënt gegevens op papier worden bewaard in een afgesloten kast. Het digitale cliënten dossier is beveiligd met wachtwoorden. Ik zorg dat software en virusscan, optimaal beveiligd zijn en de laatste update hebben.

Als uw behandelende therapeut heb ik, Holistisch Therpauet Anita van Hasselt, als enige toegang tot uw gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (bereopsgeheim).
De inhoudelijke gegevens uit uw dossier kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 • geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toesting (intervisie).
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de fananciële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen (zie 'privacy op de zorgnota'). 

Als ik vanwege een andere reden, gebruik wil maken van gegevens uit uw dossier, dan zal ik u hierover eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 • U heeft te allen tijde recht tot inzage in uw dossier. 
 • U heeft te allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen.
 • De gegevens in het cliënten dossier blijven, zoals de wet op behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota, die u ontvangt, staan de gegevens die voor de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • datum van de behandeling
 • korte omschrijving van de behandeling; energetische behandeling
 • kosten van het consult

Deze gegevens worden in de administratie opgenomen en bewaard.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens uw bezoek aan de website op uw computer, tablet of smartfoon, geplaatst worden. In het tekstbestand wordt informatie opgeslagen die gebruikt wordt om de website goed en snel te laten werken of voor het bijhouden van statistieken over welke pagina's worden bezocht. 

Sommige cookies worden automatisch verwijderd als u de browser sluit. Andere cookies worden op uw computer bewaard. U kunt deze op elk moment zelf verwijderen via uw browser. Hoe u een cookie verwijdert hangt af van uw internetbrowser waar u mee werkt. Gebruik de helpfunctie van de internetbrowser om na te gaan hoe u cookies kunt verwijderen.

De website www.anitavanhasselt.nl , maakt alleen gebruik van functionele cookies en google analitycs om de bezoekersaantallen te monitoren.

 

Overige verwerking van gegevens

Vanuit de praktijk werk ik samen met de volgende organisaties met betrekking tot het verwerken van uw gegevens en ben ik hiermee een verwerkingovereenkomst aangegaan:

 • website: de website draait op de servers van een hosting provider, De hosting provider heeft slechts incidenteel toegang tot de gegevens op de website als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van technisch beheer.
 • op de website worden geen persoonsgegevens opgeslagen.
 • boekhouding: de gegevens op uw factuur geef ik door aan de boekhouder voor administratieve doeleinden en belastingaangiften.

 

Uw rechten

Op grond van de wet hebt u het recht mij te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren of deze in bepaalde gevallen te laten verwijderen.

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op: 22-01-2024

Holistisch Therapie Anita van Hasselt, kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliseerd. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzingen.